Adgang til international arbejdskraft forbedres med aftale om Finansloven 2020

Med aftalen om Finansloven 2020 på plads er der nu taget vigtige skridt i retning mod en lettere adgang til den højtkvalificerede internationale arbejdskraft, danske virksomheder efterspørger. Læs om de vigtigste punkter her.

I mandags indgik Regeringen og dens tre støttepartier samt Alternativet en aftale om næste års finanslov. Med en afskaffelse af opholdskravet, genindførsel af gratis danskundervisning samt udvidelse af positivlisten vises der gode takter i retning af at sikre virksomhederne bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Farvel til brugerbetaling på danskundervisning
Det gebyr, som den forrige regering og Dansk Folkeparti sidste år indførte på danskundervisning for internationale tilflyttere, fjernes.

Hermed forventes igen en øget søgning til danskkurserne på sprogskolerne landet over, og vejen til mere og bedre integration af de internationale medarbejdere, studerende og deres eventuelle medfølgende partnere på de danske arbejdspladser og samfund er gjort lettere tilgængelig.

For netop sproget og kendskab til det danske samfund er en afgørende faktor, når internationale tilflyttere vælger, om de skal blive i landet og bidrage til vores fælles statskasse og samfund, fortæller work-live-stay’s direktør Camilla Høholt Madsen:

“Det er en kæmpe forbedring af mulighederne for både at tiltrække og holde på de internationale talenter, at brugerbetalingen på danskundervisningen nu fjernes. Det danske sprog er enormt vigtigt, når du bor i Danmark, og er nu igen inden for rækkevidde for de internationale tilflyttere, for hvem de 12.000 kr., brugerbetalingen udgjorde, ikke bare var et greb i lommen”, siger Camilla Høholt Madsen.

Der opkræves stadig et depositum for deltagelse, som forhøjes fra i dag 1.250 kroner per modul til 2.000 kroner. Samtidig skærpes reglerne om tilbagebetaling af depositum, så uberettiget fravær medfører, at tilbagebetalingen af depositum nedsættes.

Brugerbetalingen bliver fjernet med virkning fra 1. juli 2020.

Opholdskravet for ret til dagpenge ophæves
Med finansloven ophæves opholdskravet for ret til dagpenge, som blev indført den 1. januar 2019 af den tidligere regering og Dansk Folkeparti. Det betyder, at borgere, som har opholdt sig uden for riget (Danmark, Grønland og Færøerne), Schweiz og EU/EØS-lande, ikke længere bliver afskåret fra retten til dagpenge.

Desuden indføres en overgangsordning, der tilgodeser de personer, der har meldt sig ud af a-kasserne, efter opholdskravet blev indført. Det sikres ved, at personer skal kunne genindmelde sig fra udmeldelsestidspunktet, hvis de har været udmeldt og ramt af opholdskravet i den periode, hvor opholdskravet har været gældende.

Opholdskravet ophæves med virkning fra 1. februar 2020.

Positivlisten udvides
Aftaleparterne er ligeledes enige om at udvide positivlisten, så danske virksomheder nu også kan hente mere faglært arbejdskraft til Danmark. I dag er det primært akademiske jobs, der står på positivlisten, men der åbnes nu op for, at nogle af de faglærte, man oplever mangel på i bestemte brancher, kan hentes i udlandet.

Listen træder i kraft 1. juli 2020.

Fortsat udsigt til mangel på arbejdskraft
Selvom der med de nye tiltag i Finansloven for 2020 er taget vigtige skridt i den rigtige retning, ændrer de ikke på udsigterne til, at virksomhederne fortsat vil mangle nok af den rigtige arbejdskraft i årene der kommer.

Danske virksomheder risikerer fortsat at tabe både ordrer og jobs, og der er stadig brug for politiske tiltag, som kan være med til at sikre et øget udbud af den nødvendige arbejdskraft.

Læs mere om Finansloven 2020

Flere nyheder fra work-live-stay