3 hurtige om projektet Moving Global Talent

De seneste måneder har vi haft travlt med at sparke et nyt stort projekt i gang. Moving Global Talent hedder projektet, og det handler om at hjælpe syddanske virksomheder med at finde, onboarde og fastholde internationale talenter. Her får du tre hurtige fra projektleder Anette Hutzen Kjær om projektet.

1. Hvorfor er projektet sat i verden?

Syddanske virksomheder er i vækst og vi kan ikke skaffe den arbejdskraft, som vi har brug for i Danmark. Derfor ser vi mod udlandet efter højtkvalificerede kandidater. Det kræver en systematisk kortlægning at finde de områder, hvor der er et overskud af de rette kompetencer. Mange af de steder, hvor vi er vant til at kigge efter arbejdskraften, er nemlig også i vækst – og det er simpelthen sværere at tiltrække talenter, som har jobsene i deres egen baghave.

Vi er også nødt til at kigge bredere ift. selve rekrutteringsprocessen. Det handler ikke bare om at tiltrække og sikre en god intro. I projektet arbejder vi med hele onboarding-processen – også efter de første tre måneder. Det handler simpelthen om at gøre hele processen mere bæredygtig, så vi ikke kaster en masse ressourcer efter at hente medarbejdere, som kun er her i kort tid.

2. Hvem får gavn af projektets resultater?

Alle virksomheder får gavn af projektet. Sammen med vores testvirksomheder udvikler og afprøver vi helt konkrete metoder og værktøjer til at finde, onboarde og fastholde de internationale. Vi tester dem undervejs i projektet. Herefter bliver de gjort frit tilgængelige for alle.

3. Hvad arbejder I med lige nu?

Toolbox

Vi er gået i gang med at udvikle en toolbox, som vi skal bruge til at understøtte virksomhedernes arbejde med at tiltrække og fastholde international arbejdskraft. Toolboxen vil netop indeholde de nævnte metoder og værktøjer, som vi på sigt glæder os rigtig meget til at teste og få ud og leve. 

Employer branding netværk

Vi har desuden lige haft første møde i vores Employer Branding netværk med stor opbakning fra 30 forskellige virksomheder. De er meget klar til at dele viden og erfaringer med hinanden om, hvordan de markedsfører deres virksomhed som en attraktiv arbejdsplads og hvad, der skal til for at blive endnu mere synlige blandt kandidater i udlandet.  

Rapport om livet som expat i Syddanmark

Vi er også ved at udarbejde en rapport om expats i Syddanmark, som er baseret på en undersøgelse med 239 respondenter blandt expats i Syddanmark. Respondenterne har alle en international baggrund, med en sample på 57 forskellige nationaliteter fra seks kontinenter. Her har vi undersøgt, hvorfor internationale vælger at komme til Syddanmark, hvilket uddannelsesniveau, de har, og hvilken sparring, de har fået i forhold til flytning og job/karriere, og meget andet.  Det har vi bl.a. gjort for at have et stærkt fundament og så bred viden som muligt, når vi skal assistere virksomhederne. Rapporten bliver frit tilgængelig, og undersøgelsens resultater bliver delt løbende. Vi planlægger at lave undersøgelsen en gang om året for hele tiden at have opdateret viden på området.

Ude i virksomhedernes maskinrum

Vi har også hele tiden fingeren på pulsen hos testvirksomhederne og vores Global Onboarding Specialister, Kirsten og Mariola, er i tæt dialog med virksomhederne om deres behov: Hvilke kandidater søger de, hvor kan de finde dem, og hvad kan de gøre for at fastholde dem på sigt? Vi skræddersyer sparringen efter virksomhedernes behov og udbreder senere vores viden til andre interesserede virksomheder.

Hvad er Moving Global Talent? Se video her