Bliv medlem

Vær med på det stærkeste hold!

Der er mange stærke kræfter bag work-live-stay. Knap 80 virksomheder, kommuner og organisationer oplever allerede, at et medlemskab kan være vejen til vækst gennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft.

work-live-stay er til for vores medlemmer, og sammen skaber vi forbedrede muligheder for vækst i Danmark. Sammen kan vi sikre, at alle danske virksomheder har den arbejdskraft, der er brug for.

Et medlemskab giver adgang til:

Sikkerhedsstyrelsen

”Sikkerhedsstyrelsen er medlem af work-live-stay, fordi det giver os et stort netværk, hvor vi kan bidrage i en fælles indsats om at vise alt det, vi har at byde på i regionen – både i forhold til job og karriere, men også livet i området. Vi tror på, at et samarbejde på tværs af hele regionen styrker vores mulighed for at tiltrække og fastholde arbejdskraft.”

– Rikke Dragsbæk Jacobsen, HR-partner i Sikkerhedsstyrelsen

Vil du spille på det stærkeste hold?

Som medlem er du med til at præge arbejdet i work-live-stay og beslutte, hvor vi skal sætte ind i fremtiden.

  • Du kan være med til at sikre, at din virksomhed får de bedste muligheder og den bedste hjælp til den fortsatte udvikling.
  • Du får som medlem adgang til en række konkrete aktiviteter og værktøjer, som kan øge virksomhederns muligheder for at rekruttere de bedste medarbejdere.
  • Du får som medlem viden om kommuners bosætningsinitiativer og tilbud om at deltage i vores arrangementer og netværksmøder om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af talenter.

Læs mere om de konkrete initiativer under:

Tiltrækning – synliggørelse af din virksomhed over for talenter

Modtagelse – tilflytterservice sikrer en god modtagelse

Fastholdelse – trivsel for partneren sikrer fastholdelse

Hvad koster et medlemskab?

work-live-stay har brug for din virksomhed i medlemsskaren. Kun ved at være mange kan vi nå vores fælles mål. Medlemskontingentets størrelse afhænger af størrelsen på jeres organisation, med undtagelse af kommuner og Region Syddanmark. Kontingent opkræves hvert år i januar.

Vi arbejder i work-live-stay med en kontingentmodel frem mod 2025, der sætter fokus på det antal medarbejdere/borgere, det enkelte medlem har. Der er i de nye satser taget højde for konjunkturudviklingen. Download tabellen fra 2021 til 2025 her.

Medlemskontingent (ekskl. moms)

Medlemskategorier For 2020 For 2021 For 2022 For 2023
A: Virksomheder med 1-10 ansatte 3.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.
B: Virksomheder med 11-49 ansatte 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 4.000 kr.
C: Virksomheder med 50-249 ansatte 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 18.000 kr.
D: Virksomheder med 250-999 ansatte 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 24.000 kr.
E: Virksomheder med over 1.000 ansatte 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr.
F: Kommuner under 50.000 indbyggere 25.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.
G: Kommuner over 50.000 indbyggere 35.000 kr. 35.000 kr. 35.000 kr. 38.000 kr.
H: Regioner 200.000 kr. 200.000 kr. 220.000 kr. 220.000 kr.
I: Organisationer/styrelser i Danmark Se kategorier A - E 15.000 kr. 18.000 kr. 18.000 kr.

Mød work-live-stays medlemmer

work-live-stay er til for vores medlemmer, og sammen skaber vi forbedrede muligheder for vækst.
Sammen kan vi sikre, at alle syddanske virksomheder har den arbejdskraft, der er brug for.
Læs om vores medlemmer og se hvilke attraktive karrieremuligheder, de tilbyder.

Mød work-live-stays medlemmer