Bliv medlem

Vær med på det stærkeste hold!

Der er mange stærke kræfter bag work-live-stay. Knap 80 virksomheder, kommuner og organisationer oplever allerede, at et medlemskab kan være vejen til vækst gennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft.

work-live-stay er til for vores medlemmer, og sammen skaber vi forbedrede muligheder for vækst i Danmark. Sammen kan vi sikre, at alle danske virksomheder har den arbejdskraft, der er brug for.

Et medlemskab giver adgang til:

Sikkerhedsstyrelsen

”Sikkerhedsstyrelsen er medlem af work-live-stay, fordi det giver os et stort netværk, hvor vi kan bidrage i en fælles indsats om at vise alt det, vi har at byde på i regionen – både i forhold til job og karriere, men også livet i området. Vi tror på, at et samarbejde på tværs af hele regionen styrker vores mulighed for at tiltrække og fastholde arbejdskraft.”

– Rikke Dragsbæk Jacobsen, HR-partner i Sikkerhedsstyrelsen

Vil du spille på det stærkeste hold i Syddanmark?

Som medlem er du med til at præge arbejdet i WLS og beslutte, hvor vi skal sætte ind i fremtiden. Og du er med til at tage et ansvar for at sikre den fortsatte vækst i hele Syddanmark til gavn for regionens evne til at forblive et attraktivt sted at arbejde, bo og leve i – både nu og i fremtiden.

  • Som medlem af foreningen kan du være med til at sikre, at både din virksomhed og dit lokalområde får de bedste muligheder og den bedste hjælp til den fortsatte udvikling.
  • Du får som medlem adgang til en række konkrete aktiviteter og værktøjer, som kan øge virksomhedernes muligheder for at rekruttere de bedste medarbejdere.
  • Du får som medlem viden om kommunernes bosætningsinitiativer og tilbud om at deltage i vores arrangementer og netværksmøder om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af talenter.
  • Bliv en del af Den Syddanske Karriereportal og bliv synlig over for flere end 1.300 talenter fra ind- og udland hver måned.

Læs mere om de konkrete initiativer under:

Tiltrækning – synliggørelse af Syddanmark og din virksomhed overfor talenter

Modtagelse – tilflytterservice i alle kommuner sikrer en god modtagelse

Fastholdelse – trivsel for partneren sikrer fastholdelse

Hvad koster et medlemskab?

WLS har brug for din virksomhed i medlemsskaren. Kun ved at være mange kan vi nå vores fælles mål! Medlemskontingentets størrelse afhænger af størrelsen på jeres organisation, med undtagelse af kommuner og Region Syddanmark. Kontingent opkræves hvert år i januar.

Vi arbejder i WLS med en kontingentmodel frem mod 2025, der sætter fokus på det antal medarbejdere/borgere, det enkelte medlem har. Der er i de nye satser taget højde for konjunkturudviklingen. Download tabellen fra 2021 til 2025 her.

Medlemskontingent (ekskl. moms)

Medlemskategorier For 2020 For 2021 For 2022 For 2023
A: Virksomheder med 1-10 ansatte 3.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.
B: Virksomheder med 11-49 ansatte 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 4.000 kr.
C: Virksomheder med 50-249 ansatte 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 18.000 kr.
D: Virksomheder med 250-999 ansatte 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 24.000 kr.
E: Virksomheder med over 1.000 ansatte 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr.
F: Kommuner under 50.000 indbyggere 25.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.
G: Kommuner over 50.000 indbyggere 35.000 kr. 35.000 kr. 35.000 kr. 38.000 kr.
H: Regioner 200.000 kr. 200.000 kr. 220.000 kr. 220.000 kr.
I: Organisationer/styrelser i Danmark Se kategorier A - E 15.000 kr. 18.000 kr. 18.000 kr.

Mød WLS' medlemmer

WLS er til for vores medlemmer, og sammen skaber vi forbedrede muligheder for vækst i Syddanmark.
Sammen kan vi sikre, at alle syddanske virksomheder har den arbejdskraft, der er brug for.
Læs om vores medlemmer og se hvilke attraktive karrieremuligheder, de tilbyder.

Mød her WLS' medlemmer