Seminarrække om strategisk HR: Medarbejdere til (frem)tiden

Deltag i en seminarrække og få redskaber til at arbejde strategisk med HR – herunder rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Herudover er der mulighed for at deltage i netværksdage med virksomheder, der oplever de samme udfordringer som jer.

KURSUSFORLØBET ER RYKKET TIL FORÅRET 2018 – nye datoer følger snarest. Tilmelding er fortsat åben.

Kom med på et tre-dages seminar, hvor I kan få udviklet jeres kompetencer inden for HR, employer branding og meget andet, hvor I blandt andet kan få afklaret følgende spørgsmål:

  • Hvordan får I den rigtige arbejdskraft?
  • Er der gode karriere-muligheder hos jer?
  • I er gode til at fastholde de bedste?
  • Ved I, hvad en højtuddannet kan gøre for jeres virksomhed?
  • Er I synlige nok overfor nye kandidater?

Hvorfor strategisk HR?
Kvalificeret arbejdskraft er afgørende for at sikre varig vækst og udvikling. Men kampen om de dygtigste talenter og nøglemedarbejdere bliver hårdere dag for dag. Derfor skal også små virksomheder arbejde proaktivt med kompetenceudvikling- og forsyning.

Jeres HR-ansvarlige får mulighed for at deltage i et intensivt forløb, som adresserer udfordringerne med at skaffe den arbejdskraft, lige netop jeres virksomhed har brug for. Både i dag – og i fremtiden.

Ud over selve kursusdagene, får I tilbud om at være med i et udviklende netværk med ligesindede virksomheder som sparringspartnere.

Seminaret har særligt fokus på:

  • Rekruttering
  • Forsyningskæder
  • Talentudvikling

Hvordan kommer I med?
Forløbet henvender sig til små og mellemstore virksomheder i Trekantområdet, der kan bliver partner i KOMPAS projektet, dvs. private virksomheder med maksimal 250 ansatte på koncernniveau. Det er gratis for virksomheder at være med. Der vil være enkelte deltagerforudsætninger, som hurtigt kan afklares ved et kort møde. I kan læse mere om KOMPAS projektet www.sdu.dk/kompas. I skal blot investere tiden samt interessen i at udvikle HR-funktionen.

 

Kompetenceudviklingsseminarerne om HR er blevet til i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Trekantomraadet Danmark og work-live-stay southern denmark:

      

 

En del af projekt KOMPAS med støtte fra EU’s socialfond og Syddansk vækstforum.